Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στα Μαθηματικά Ι της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Μαθηματικά Ι | Διαγώνισμα 31-08-2020

Μαθηματικά Ι | Διαγώνισμα 01-02-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στους πραγματικούς αριθμούς. Ακολουθίες και Σειρές. Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Αντίστροφες τριγ. συναρτήσεις και υπερβολικές συναρτήσεις. Διαφορικός Λογισμος (Θεώρημα Τaylor κλπ.). Δυναμοσειρές. Ολοκληρωτικός Λογισμός (Ορισμοί, Τεχνική ολοκλήρωσης). Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.