Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Ανόργανη Χημεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Ανόργανη Χημεία | Διαγώνισμα 05-09-2019

Ανόργανη Χημεία | Διαγώνισμα 23-01-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανόργανη Χημεία | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τα βασικά αντικείμενα του μαθήματος είναι: i) η δομή των ατόμων, ii) η περιοδικότητα των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων, iii) τα είδη των χημικών δεσμών, iv) η δομή και η γεωμετρία των μορίων και v) η σύνδεση της ατομικής/μοριακής δόμησης με την μακροσκοπική συμπεριφορά των υλικών. Παράλληλα με τη διδασκαλία, το μάθημα περιλαμβάνει και ατομική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία στοχεύει αφενός μεν σε μια πρώτη εργαστηριακή προσέγγιση στις βασικές διεργασίες της χημικής μηχανικής, αφετέρου δε στην εκμάθηση των καλών εργαστηριακών πρακτικών και των κανόνων ασφαλείας στο χημικό εργαστήριο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανόργανη Χημεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.