Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Δομική Μηχανική 3 της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ

Δομική Μηχανική 3 | Διαγώνισμα 29-01-2021


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομική Μηχανική 3 | Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση των βασικών φερόντων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα έναντι στατικών και σεισμικών δράσεων. Αναπτύσσεται διεξοδικά η λειτουργία και η όπλιση των πλακών σε κτιριακούς φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα για την μεταφορά φορτίων και την εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας. Συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των άλλων ειδών πλακών  (μυκητοειδείς, με νευρώσεις) και βασικά κριτήρια μέσω των οποίων επιλέγεται ο εκάστοτε βέλτιστος  τύπος πλακών, ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές και στατικές απαιτήσεις. Βασικές αρχές διαμόρφωσης και έδρασης κλιμακοστασίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαστασιολόγηση και όπλιση δοκών, υποστυλωμάτων και αντισεισμικών τοιχωμάτων με έμφαση στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (λ.χ. αγκυρώσεις οπλισμών) και επισήμανση αντίστοιχων ανεπαρκειών παλαιότερων κατασκευών σε σύγκριση με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Προμέτρηση υλικών. Αρχές που διέπουν την μόρφωση του φέροντος οργανισμού των κτιριοδομικών έργων. Διάκριση μεταξύ πλαισιακών και τοιχωματικών φορέων.

Μεθοδολογία προδιαστασιολόγησης. Εφαρμογές απεικόνισης του φέροντος οργανισμού σε ξυλότυπο. Σύντομη αναφορά στην φιλοσοφία του προεντεταμένου σκυροδέματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Δομική Μηχανική 3 της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.