Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τοπογραφία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τοπογραφία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τοπογραφία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Εισαγωγή στη Γεωδαισία. Εισαγωγή στη θεωρία σφαλμάτων. Βασικές αρχές λειτουργίας και δομικά στοιχεία γεωδαιτικών οργάνων. Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων μηκών.
Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων μηκών. Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων γωνιών. Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων γωνιών. Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων και υπολογισμού υψομετρικών διαφορών. Γεωδαιτικά όργανα και μέθοδοι μετρήσεων και υπολογισμού υψομετρικών διαφορών. Σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα. Συστήματα γεωδαιτικών προβολών. Θεμελιώδη προβλήματα της Γεωδαισίας. Θεμελιώδη προβλήματα της Γεωδαισίας. Τριγωνομετρικός προσδιορισμός σημείων. Τριγωνομετρικός προσδιορισμός σημείων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Τοπογραφία των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.