Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Τεχνικό Σχέδιο| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνικό Σχέδιο

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικό Σχέδιο | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρητικό μέρος

Απλές και σύνθετες γεωμετρικές κατασκευές. Βασικές έννοιες Στερεομετρίας σε αντιπαραβολή με αυτές της Επιπεδομετρίας. Κατηγορίες στερεών σωμάτων, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και
ιδιότητες. Μέθοδοι και μεθοδολογία απεικονίσεων: ορθή προβολή και αξονομετρική προβολή, ισομετρικό σχέδιο.

Εργαστηριακό μέρος

Παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού και των οργάνων σχεδίασης. Βασικές γεωμετρικές κατασκευές, οι έννοιες του καννάβου και της κλίμακας. Εφαρμογή βασικών γεωμετρικών κατασκευών στη σχεδίαση θεμάτων γραμμογραφίας. Σχεδίαση ορθών προβολών και τομών συμπαγών και μη συμπαγών στερεών σωμάτων σε διάφορες κλίμακες. Το ισομετρικό σχέδιο ως εφαρμογή της αξονομετρικής προβολής. Αξονομετρική κάτοψη και τομή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Τεχνικό Σχέδιο των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.