Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Νομοθεσία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνική Νομοθεσία

Σύντομη περιγραφή το μαθήματος

Τεχνική Νομοθεσία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

• Οι Συνταγματικές Διατάξεις για την Ιδιοκτησία και το Περιβάλλον. Αποζημίωση, απαλλοτρίωση και προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (νομοθεσία – νομολογία).

• Τα κυριότερα θεσμικά κείμενα και οι βασικές έννοιες του πολεοδομικού δικαίου. Διαδικασίες επέκτασης Σχεδίων Πόλεων μέσω του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου (Ν.1337/83 και μεταγενέστερο θεσμικό πλαίσιο). Οι εφαρμογές του Ν. 1337/83 σε περιοχές αυθαιρέτων. Εισφορά σε γη και σε χρήμα. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) – Πολεοδομική Μελέτη (Π.Μ.) – Πράξη Εφαρμογής. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).

• Γ.Ο.Κ. (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός). Ορισμός εννοιών. Αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός έλεγχος (Ε.Π.Α.Ε.), δόμηση σε παραδοσιακά σύνολα – διατηρητέα κτίρια – προστατευόμενες περιοχές. Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.), Ποσοστό Κάλυψης (Π.Κ.), αρτιότητα οικοπέδου, θέση κτιρίου μέσα στο οικόπεδο. Ύψος κτιρίου. Εξώστες, προστεγάσματα, στηθαία, αρχιτεκτονικές προεξοχές κ.λπ. Διατάξεις για χαμηλά κτίρια. Εργασίες για τις οποίες απαιτείται ή δεν απαιτείται έκδοση άδειας. Αναθεώρηση άδειας. Έννοιες Τακτοποίησης και Προσκύρωσης οικοπέδων.

• Προβλέψεις για εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

• Ευθύνες μηχανικών (ποινικές, διοικητικές, πειθαρχικές).

• Δόμηση εκτός σχεδίου.

• Διαδικασίες έκδοσης άδειας. Βασικές προϋποθέσεις για έναρξη διαδικασιών μελέτης και αδειοδότησης.

• Κτιριοδομικός Κανονισμός. Βασικές έννοιες και προβλέψεις.

•Η έννοια της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (νομοθεσία – νομολογία Σ.τ.Ε.).

• Κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προδιαγραφών σύνταξης μελετών ιδιωτικών κτιριακών έργων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Τεχνική Νομοθεσία των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.