Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Τεχνική Γεωλογία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνική Γεωλογία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Γεωλογία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  1. Δομή του πλανήτη Γη. Χαρακτηριστικά του φλοιού, του μανδύα και του πυρήνα του.

  2. Δομή και σύνθεση των γεωλογικών σχηματισμών. Μεθόδους έρευνας, ιδιότητες και ταξινόμηση ορυκτών. Δημιουργία, ταξινόμηση και βασικές ιδιότητες των πετρωμάτων.

  3. Μεταβολές των γεωλογικών σχηματισμών. Ενδογενείς διαδικασίες, τεκτονικές κινήσεις του φλοιού της Γης. Ορογενετικές διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους. Σεισμοί, ρήγματα και πτυχώσεις.

  4. Επιπτώσεις της ενεργού τεκτονικής στο περιβάλλον και στα τεχνικά έργα. Μέθοδοι πρόληψης καταστροφικών φαινομένων και αστοχιών.

  5. Γεωλογική και τεκτονική εξέλιξη του ελληνικού χώρου. Φαινόμενα αποσάθρωσης και διάβρωσης.

  6. Ανάπτυξη και παρακολούθηση γεωτεχνικών έργων.

  7. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των γεωλογικών κινδύνων στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Γεωλογία των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.