Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Σύμμεικτες Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σύμμεικτες Κατασκευές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύμμεικτες Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Σύμμεικτων Κατασκευών. Υλικά. Αρχές Σχεδιασμού. Φορτίσεις – Συνδυασμοί Φορτίσεων – Μερικοί Συντελεστές Ασφαλείας – Συντελεστές Συνύπαρξης. Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας και Λειτουργικότητας. Μέθοδοι Σχεδιασμού και Κατάταξη Διατομών. Υπολογισμός Αντοχής γραμμικών φορέων έναντι ορθών και διατμητικών εντάσεων. Στύλοι Υπολογισμοί Αντοχής Σύμμεικτων Στύλων έναντι αξονικής και συνδυασμού αξονικής με κάμψη ή λοξή κάμψη. Αντοχή Έναντι Λυγισμού. Διατμητικές Συνδέσεις. Σύμμεικτες Πλάκες. Αντιπυρική Προστασία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Σύμμεικτες Κατασκευές των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.