Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Σχέδιο με Η/Υ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχέδιο με Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχέδιο με Η/Υ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Το γνωστικό πεδίο καλύπτεται με τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις:

1.Εισαγωγή στο περιβάλλον Η/Υ µε σκοπό την χρήση CAD

2.Περιγραφή λογισμικών ηλεκτρονικής σχεδίασης, επεξήγηση εννοιών που αφορούν ηλεκτρονική σχεδίαση.

3.Γνωριµία µε επιλεγμένο λογισµικό.

4.Βασικές εντολές: Δηµιουργία επιφάνειας εργασίας, εισαγωγή συντεταγµένων, Σχεδίαση ευθυγράμμων τμημάτων.

5.Εργαλεία σχεδίασης και έλεγχος απεικόνισης στην οθόνη, σχεδίαση απλών αντικειμένων όπως ευθύγραμμα τμήματα, κύκλοι, τόξα, σημεία, πολύγραμμα, κατασκευαστικές γραμμές και γενικότερα σχεδιαστικές «οντότητες» που άπτονται του αντικειμένου.

6.Μέθοδοι σχεδίασης και οργάνωση της εργασίας:

7.Μέθοδοι δημιουργίας βιβλιοθηκών οι οποίες αφενός ελαχιστοποιούν τον χρόνο εκπονήσεως κάποιου σχεδίου, αφετέρου προσδίδουν στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

8.Δηµιουργία επιπέδων σχεδίασης (διαφανειών) και χρησιμότητα αυτών στην σχεδίαση μέσω CAD προγραμμάτων.

9.Εισαγωγή κειµένου, σχεδίαση διαστάσεων και διαγραµµίσεων: Μορφοποίηση κειµένου, δηµιουργία τύπου διαστασιολόγησης καθώς και σχεδίαση διαστάσεων.

10.Εκτυπώσεις: Ρύθµιση παραµέτρων εκτύπωσης, έννοια κλίμακος.

11.Δηµιουργία ενιαίων σχεδιαστικών οντοτήτων, οντοτήτων µε ιδιότητες, εισαγωγή οντοτήτων και ανεξαρτήτων αρχείων στο σχέδιο, εξωτερικές αναφορές.

12.Δηµιουργία σχεδιαστικών οντοτήτων
Σχεδίαση σε 3 διαστάσεις και «χειρισµός» τρισδιάστατου µοντέλου

13.Εισαγωγή στις τρεις διαστάσεις: Μετατροπή 2Δ κάτοψης σε 3Δ, Ισοµετρικές και αξονοµετρικές απόψεις, Δηµιουργία παραθύρων πολλαπλών απόψεων.

14.Διαχείριση συστήματος αξόνων.

15.Παραγωγή όψεων και τοµών: Κατασκευή στερεών και επιφανειών.

16.Εντολές τροποποίησης σε τρεις διαστάσεις: Αφαίρεση και πρόσθεση όγκων, περιστροφή, µετακίνηση και αντιγραφή αντικειµένων κατά τον άξονα Ζ

17.Φωτορεαλιστική απόδοση τρισδιάστατων µοντέλων, δηµιουργία όψεων και τοµών: Εισαγωγή σκιών, πηγής φωτός, απόκρυψη πίσω γραµµών, Φωτορεαλιστική απεικόνιση.

Οι ασκήσεις του εργαστηρίου σχεδιάστηκαν με μια συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο. Κάθε άσκηση πραγματοποιείται εντός του εργαστηρίου με την διαρκή αρωγή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε κάθε άσκηση ο φοιτητής/τρια καλείται να εμπεδώσει τις υφιστάμενες γνώσεις του και να εφαρμόσει τις νέες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Σχέδιο με Η/Υ των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.