Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Στατική Ι | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Στατική Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική Ι | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 1. Αρχές Στατικής. Ισορροπία δυνάμεων. Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.).

 2. Επίλυση και χάραξη διαγραμμάτων εσωτερικών δυνάμεων (Ν), (Q) και (Μ) απλών ισοστατικών φορέων.

 3. Μόρφωση και επίλυση ολόσωμου τριαρθρωτού τόξου.,

 4. Μόρφωση και επίλυση δικτυωτού ή μικτού τριαρθρωτού τόξου.

 5. Μόρφωση και εικόνα στατικής λειτουργίας δοκού Gerber. Επίλυση δοκών Gerber και χάραξη διαγραμμάτων εσωτερικών δυνάμεων.

 6. Μόρφωση και εικόνα στατικής λειτουργίας πλαισίου Gerber. Επίλυση πλαισίων Gerber και χάραξη διαγραμμάτων εσωτερικών δυνάμεων.

 7. Μόρφωση και στατική επίλυση έμμεσα φορτιζόμενων φορέων.

 8. Μόρφωση και στατική επίλυση ενισχυμένων δοκών με αρθρωτό σύστημα ράβδων.

 9. Μόρφωση και στατική επίλυση ενισχυμένων πλαισίων με αρθρωτό σύστημα ράβδων.

 10. Μόρφωση και στατική επίλυση κρεμαστών φορέων.

 11. Ορισμός γραμμών επιρροής για κινητό μοναδιαίο φορτίο.

 12. Χάραξη γραμμών επιρροής και υπολογισμός μεγίστου ή ελαχίστου αντιδράσεων στήριξης και εσωτερικών δυνάμεων (Ν,Q,M) σε προβόλους, αμφιέρειστες δοκούς και πλαίσια.

 13. Χάραξη γραμμών επιρροής και υπολογισμός μεγίστου ή ελαχίστου αντιδράσεων στήριξης και αξονικών δυνάμεων δικτυωτού φορέα.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική Ι των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.