Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Στατική ΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Στατική ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική ΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υπερστατικών φορέων.

• Μεθοδολογίες προσδιορισμού βαθμού κινηματικής & στατικής αοριστίας φορέων.

• Η μέθοδος των δυνάμεων για δοκούς και πλαίσια.

• Η μέθοδο Clapeyron (Εξίσωση Τριών Ροπών) για συνεχείς δοκούς.

• Δράσεις Παγίωσης σε Αμφίπακτα και Μονόπακτα Μέλη

• Η βασική μεθόδος των μετατοπίσεων για δοκούς και πλαίσια.

• Η μέθοδο Cross (Μέθοδος Κατανομής Ροπών) με αμετάθετους και μεταθετούς κόμβους.

• Συμμετρικοί Φορείς με Συμμετρική και Αντισυμμετρική Φόρτιση

• Ποιοτική χάραξη Γραμμών Επιρροής Υπερστατικών Φορέων με τη μέθοδο Müller-Breslau.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική ΙΙ των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.