Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Στατική ΙΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Στατική ΙΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική ΙΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Μαθηματικές προκαταρτικές έννοιες
 2. Εισαγωγή στη Μητρωική ανάλυση επίπεδων γραμμικών φορέων.
 3. Μητρώα περιστροφής. Μητρώα επικόμβιων μετακινήσεων και δράσεων. Βαθμοί
  ελευθερίας κατασκευής.
 4. Μητρώα ακαμψίας επίπεδου δικτυώματος και επίπεδου πλαισίου. Καθολικά
  μητρώα μετακινήσεων, δράσεων και ακαμψίας. Στήριξη της κατασκευής.
 5. Υπολογισμός ελεύθερων μετακινήσεων εντατικών μεγεθών.
 6. Εισαγωγή στη δυναμική των κατασκευών. Διαφορές Στατική και Δυναμικής
  ανάλυσης.
 7. Δυναμικά φορτία, βαθμοί ελευθερίας κινήσεως κατασκευής, μονοβάθμια
  συστήματα. Ιδιοσυχνότητα, ιδιοπερίοδος.
 8. Απόσβεση. Μονοβάθμια και πολυβάθμια συστήματα
 9. Εξισώσεις κίνησης. Ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.
 10. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων για τη δυναμική ανάλυση διατμητικών
  κτιρίων
 11. Ιδιομορφική ανάλυση.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική ΙΙΙ των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.