Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Σκυρόδεμα Ι | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σκυρόδεμα Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σκυρόδεμα Ι | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Εισαγωγή. Σκυρόδεμα. Διάγραμμα σ-ε του υλικού. Χάλυβας οπλισμού. Συνάφεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού. Αγκύρωση οπλισμών. Οπλισμένο σκυρόδεμα. Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Σχεδιασμός έναντι ορθής εντάσεως: παραδοχές, συμπεριφορά υλικών. Ορθογωνικές διατομές. Κεντρικός εφελκυσμός. Προέχουσα κάμψη, διαγράμματα και πίνακες CEB. Προέχουσα θλίψη. Πλάκες αμφιέρειστες, τετραέρειστες, πρόβολοι, πλάκες με νευρώσεις, κλίμακες. Στατικά προσομοιώματα φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Λεπτομέρειες όπλισης, ελάχιστες επικαλύψεις, αποστάσεις ράβδων, επιτρεπόμενες καμπυλότητες, ελάχιστες απαιτήσεις ανά δομικό στοιχείο (διαστάσεις, διαμήκεις και εγκάρσιοι οπλισμοί). Θέμα εξαμήνου: (i) Δημιουργία λογισμικού για τον υπολογισμό της ροπής διαρροής και αντοχής ορθογωνικής διατομής. (ii) Σχεδιασμός πλακών μιας κατασκευής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Σκυρόδεμα Ι των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.