Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Σκυρόδεμα ΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σκυρόδεμα ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σκυρόδεμα ΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Α) Περιγραφή θεωρητικού Μέρους

Δοκοί, Υποστυλώματα, Διαγράμματα αλληλεπίδρασης, Διαξονική ένταση, Πλακοδοκός, Αναλυτικός υπολογισμός, Λεπτομέρειες όπλισης, Σχεδιασμός έναντι τέμνουσας. Πλαίσια, Κόμβοι, Περίσφιξη σκυροδέματος, Λυγισμός, Τοιχώματα, Έλεγχος έναντι ρηγματωσης, Υπολογισμός αγκυρώσεων, Συνάφεια, Είδη αγκυρώσεων, Βασικό μήκος αγκύρωσης, Επιμηκύνσεις ράβδων. Σχεδιασμός, υπολογισμός έναντι σεισμού των επί μέρους στοιχείων.

Β) Περιγραφή Εργαστηριακού Μέρους

Έλεγχος αδρανών σε φθορά και κρούση (Δοκιμή Los Angeles). Ιδιότητες Τσιμέντων. Προσδιορισμός των ιδιοτήτων (κάθισης, βαθμός ωρίμανσης, χρόνος πήξης) σκυροδέματος με ή χωρίς ρευστοποιητή. Προσδιορισμός μέτρου ελαστικότητος και συντελεστού Poisson σκυροδέματος. Έμμεσες μέθοδοι εκτίμησης αντοχής σκυροδέματος (μέθοδος υπερήχων, κρουσιμέτρου). Άμεσες μέθοδοι εκτίμησης αντοχής σκυροδέματος (Κριτήρια συμμόρφω-σης, πυρηνοληψία) . Αστοχία και πλαστιμότητα οπλισμένης δοκού σε κάμψη 4 σημείων (Διάγραμμα P-w ). Οριακή ροπή αντοχής σε δοκό οπλισμένου σκυροδέματος. Ιδιότητες Ινοπλισμένου σκυροδέματος. Αντοχή σε κάμψη ινοπλισμένης δοκού - Αντοχή σε διάρρηξη ινοπλισμένων κυλίνδρων. Επισκευή δοκού με ρητινενέματα. Ενίσχυση οπλισμένης δοκού με σύνθετα υλικά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Σκυρόδεμα ΙΙ των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.