Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Σιδηρές Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σιδηρές Κατασκευές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σιδηρές Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την μελέτη – κατασκευή των Σιδηρών και Κατασκευών, Δράσεις στις κατασκευές από χάλυβα. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Αντοχή διατομών καταπονούμενων σε εφελκυσμό, θλίψη, λυγισμός, κάμψη, διάτμηση και συνδυασμός αυτών. Μόρφωση και υπολογισμός κοχλιωτών συνδέσεων. Συνδέσεις άντυγας και συνδέσεις τριβής. Μόρφωση και υπολογισμός συγκολλητών συνδέσεων. Στρέψη στις σιδηρές κατασκευές. Ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη στρέψη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Σιδηρές Κατασκευές των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.