Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Περιβαλλοντική Χημεία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Περιβαλλοντική Χημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβαλλοντική Χημεία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

Περιβαλλοντική χημεία. Ανθρώπινος πληθυσμός και περιβάλλον. Οικολογία, βασικές αρχές. Ατμόσφαιρα, ατμοσφαιρική ρύπανση. Ρύπανση υδατικών συστημάτων. Ηχορρύπανση, ρύπανση εσωτερικών χώρων. Αστικά απόβλητα. Βιομηχανικά απόβλητα. Εισαγωγή στις τεχνολογίες αντιρύπανσης. Διάθεση και απόθεση στερεών απορριμμάτων. Ανακύκλωση δομικών υλικών. Βασικός σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Διάβρωση και προστασία μετάλλων-κραμάτων, δομικού χάλυβα. Μετάδοση θερμότητας, θερμικές απώλειες.

Εργαστήριο

Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων. Προσδιορισμοί φυσικών και χημικών παραμέτρων νερού (σκληρότητα, χλωριόντα, αγωγιμότητα, ΡΗ, στερεά, διαλυμένο οξυγόνο). Προσδιορισμοί φυσικών και χημικών παραμέτρων υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων ( Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, μικροβιακό φορτίο, στερεά, θολότητα). Αφαλάτωση νερού, Αντίστροφη Ώσμωση. Διάβρωση και προστασία μετάλλων και δομικού χάλυβα. Μετάδοση θερμότητας, θερμικές απώλειες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Περιβαλλοντική Χημεία των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.