Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

.ΎΔΑΤΑ (ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Κ.ΛΠ.).

ii.ΑΕΡΑΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Κ.ΛΠ.).

iii.ΈΔΑΦΟΣ (ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Κ.ΛΠ.).

iv.ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΑΕΚΚ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣΚΤΛ)/ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, Κ.ΛΠ.).

v.ΘΟΡΥΒΟΣ.

vi.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,

vii.ΑΠΕ

viii.ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – Γ.Τ.Ο. Κ.ΛΠ.).

ix.ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΥΠΩΝ, CCS, ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ ΚΛΙΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ.ΛΠ.).

x.ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ AARHOUS Κ.ΛΠ.).

xi.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

xii.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

xiii.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ (ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

xiv.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

xv.ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ)

xvi.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

xvii.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

xviii.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ (ΠΡΑΣΙΝΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.