Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Α) Περιγραφή θεωρητικού Μέρους:

Επιλογή του έργου(Διαμόρφωση της ιδέας- Αντικειμενικοί σκοποί και διαδικασίες- Περιγραφή του έργου-Απαιτούμενες εισροές- Χρονικός προγραμματισμός- Κοστολόγηση ενεργειών και αποτελέσματος- Οργάνωση του έργου- Περιορισμοί στην εφαρμογή του)

Οργάνωση και διαδικασίες εφαρμογής (Ολοκληρωμένη οργανωτική δομή- Παράγοντες επιρροής- Όργανο διοίκησης- Σύνδεσμοι με άλλες οργανωτικές μονάδες- Οργανόγραμμα- Συμβουλευτικές μονάδες και μονάδες εκτέλεσης εργασιών- Εξωτερική συνδρομή- Φάσεις εκτέλεσης- Έλεγχος διαδικασιών- Αξιολόγηση και ανάδραση- Μελλοντικός σχεδιασμός

Μέθοδοι παρακολούθησης (Οργάνωση αρχείων – Προγράμματα υπολογιστών- Στατιστικές αναλύσεις- Μέθοδοι προβλέψεων- Εκθέσεις προόδου- Συλλογική και ατομική ευθύνη

Ολοκλήρωση του έργου (Φυσικά μεγέθη- Οικονομικά μεγέθη- Αποκλείσεις από τα προγραμματισθέντα μεγέθη- Σχέση κόστους-οφέλους –Διαπιστώσεις για τον μελλοντικό προγραμματισμό – Συντήρηση- Βελτιώσεις- Σύνδεση με ένα έργα)

Β) Περιγραφή Εργαστηριακού Μέρους:

Εφαρμογές επί της θεωρίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.