Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Οικοδομική ΙΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Οικοδομική ΙΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οικοδομική ΙΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

• Εισαγωγή σε παραδοσιακές και σύγχρονες κατασκευαστικές τεχνικές. Χρήση νέων τεχνολογιών.

• Έλεγχος και αριστοποίηση δομικών προτάσεων.

• Αρχές επέμβασης σχετικές με το ευρύτερο περιβάλλον των κατασκευών.

• Μεθοδολογία σχετικά με την προετοιμασία του χώρου εργοταξίου.

• Γενικός σχεδιασμός του εργοταξίου και των μέτρων ασφαλείας.

• Σχεδίαση, Λειτουργία και Οργάνωση των εργοταξίων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οικοδομική ΙΙΙ των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.