Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μονώσεις- Πυροπροστασία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μονώσεις-Πυροπροστασία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μονώσεις-Πυροπροστασία | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ταξινόμηση Μηχανημάτων Δομικών Έργων - Παράγοντες Επιλογής Δομικών Μηχανών - Χωματουργικές Δραστηριότητες - Απόδοση και Παραγωγικότητα Μηχανημάτων - Συντηρήσεις και Επισκευές Μηχανημάτων - Κόστος Λειτουργίας Μηχανημάτων - Μέθοδοι Απόσβεσης Μηχανημάτων - Οικονομικός Χρόνος Ζωής Μηχανημάτων - Εκσκαπτικές Μηχανές - Αποξέστες - Ισοπεδωτές - Διαμορφωτές Εδάφους - Προωθητές - Φορτωτές - Μεταφορικές Μηχανές - Μεταφορικά Οχήματα - Μηχανές Συμπύκνωσης Εδάφους - Μηχανική Συγκρότηση Λατομείου Παραγωγής Αδρανών Υλικών - Τρόποι Σταθεροποίησης Εδάφους - Συγκρότηση Εργοταξίου Παραγωγής Σκυροδέματος - Μηχανήματα Μεταφοράς Σκυροδέματος - Αντλίες Σκυροδέματος - Μηχανήματα Ασφαλτικού Σκυροδέματος - Αντιμετώπιση Χιονιού και Πάγου - Μέτρα Ασφαλείας Λειτουργία Μηχανημάτων. Δονητές μάζας, επιφάνειας. Δομικοί Γερανοί, Αναβατόρια


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μονώσεις-Πυροπροστασία των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.