Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μηχανική ΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανική ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική ΙΙ | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Τάση και Παραμόρφωση. Ορισμοί. Ορισμός Ελαστικότητας, Πλαστικότητας. Ορθές και Διατμητικές Τάσεις. Επίπεδη Ένταση και Παραμόρφωση. Πρόβλημα Μετασχηματισμού των Τάσεων και Παραμορφώσεων. Πρόβλημα κυρίων Τάσεων και Παραμορφώσεων. Πρόβλημα Μέγιστης Διατμητικής Τάσης και Παραμόρφωσης. Κύκλος του Mohr. Ορισμός και μετασχηματισμοί του Τανυστή των τάσεων. Επέκταση σε προβλήματα 3 διαστάσεων. Πρόβλημα των κυρίων Τάσεων στις 3 διαστάσεις.

Σχέσεις Τάσεων – Παραμορφώσεων Μονοδιάστατου Προβλήματος. Πρόβλημα επίπεδης έντασης (Plane Stress). Πρόβλημα Επίπεδης Παραμόρφωσης (Plane Strain).

Υλικά. Ισότροπα Υλικά. Μέτρο Ελαστικότητας, Συντελεστής Poisson.

Εντατικές Καταστάσεις. Εφελκυσμός, διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης. Θλίψη. Απλή Κάμψη. Προσέγγιση του προβλήματος απλής κάμψης με τη χρήση ενεργειακών μεθόδων. Τέμνουσα Δύναμη. Ισορροπία Στοιχειώδους Τμήματος. Διάτμηση. Διατμητικές Τάσεις σε Δοκούς με Συμμετρική και μη Συμμετρική Διατομή. Κέντρο Διάτμησης. Στρέψη κυκλικών διατομών. Στρέψη κλειστών μη κυκλικών διατομών. Πυρήνες Διατομής.

Αστάθεια - Λυγισμός, Παραδείγματα Απώλειας Ευστάθειας, Φορτίο Euler, σε Αμφιέριστη, Μονόπακτη, Αμφίπακτη Δοκό και Πρόβολο.

Μεθοδολογίες Σχεδιασμού. Μέθοδος των Επιτρεπόμενων Τάσεων. Ολικός συντελεστής ασφαλείας. Μέθοδος της Συνολικής Αντοχής. Οριακές Καταστάσεις. Έλεγχος Επάρκειας. Τύποι Φορτίων. Συντελεστές Ασφαλείας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική ΙΙ των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.