Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μηχανήματα Δομικών Έργων | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανήματα Δομικών Έργων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανήματα Δομικών Έργων | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ταξινόμηση Μηχανημάτων Δομικών Έργων - Παράγοντες Επιλογής Δομικών Μηχανών - Χωματουργικές Δραστηριότητες - Απόδοση και Παραγωγικότητα Μηχανημάτων - Συντηρήσεις και Επισκευές Μηχανημάτων - Κόστος Λειτουργίας Μηχανημάτων - Μέθοδοι Απόσβεσης Μηχανημάτων - Οικονομικός Χρόνος Ζωής Μηχανημάτων - Εκσκαπτικές Μηχανές - Αποξέστες - Ισοπεδωτές - Διαμορφωτές Εδάφους - Προωθητές - Φορτωτές - Μεταφορικές Μηχανές - Μεταφορικά Οχήματα - Μηχανές Συμπύκνωσης Εδάφους - Μηχανική Συγκρότηση Λατομείου Παραγωγής Αδρανών Υλικών - Τρόποι Σταθεροποίησης Εδάφους - Συγκρότηση Εργοταξίου Παραγωγής Σκυροδέματος - Μηχανήματα Μεταφοράς Σκυροδέματος - Αντλίες Σκυροδέματος - Μηχανήματα Ασφαλτικού Σκυροδέματος - Αντιμετώπιση Χιονιού και Πάγου - Μέτρα Ασφαλείας Λειτουργία Μηχανημάτων. Δονητές μάζας, επιφάνειας. Δομικοί Γερανοί, Αναβατόρια


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μηχανήματα Δομικών Έργων των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.