Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Κοστολόγηση Κατασκευών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Κοστολόγηση Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κοστολόγηση Κατασκευών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

1) Η Έννοια και η Σημασία της Διοικητικής Λογιστικής. Διαφορές Ανάμεσα στη Χρηματοοικονομική(Γενική)και τη Διοικητική Λογιστική

2) Έννοιες και Διακρίσεις-Κατηγόριες Κόστους

3) Συμπεριφορά-Ανάλυση και Χρήση του Κόστους

4) Κοστολόγηση Έργου -Παραγγελίας

5) Κοστολόγηση Διαδικασιών ή Συνεχούς Παραγωγής

6) Κοστολόγηση με Βάση τα Λειτουργικά Τμήματα και τις Επιχειρησιακές Δραστηριότητες. Η Διαδικασία του Επιμερισμού

7) Σχέσεις Κόστους και Όγκου Παραγωγής. Το Νεκρό ή Ουδέτερο Σημείο

8) Αποθέματα-Μέθοδοι Διαχείρισης των Αποθεμάτων

9) Το Πρότυπο Κόστος και ο Έλεγχος των Αποκλίσεων. Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης

10) Η Κατάρτιση του Προϋπολογισμού και η Ανάλυση των Μορφών αυτού

11) Κατάρτιση Αναφορών κατά Τμήματα/Έργα

12) Η Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων σε Κατασκευές Έργων και η Χρησιμότητα του Κόστους σε αυτές

13) Τιμολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική Έργων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Κοστολόγηση Κατασκευών των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.