Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επιχειρησιακή Έρευνα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

 • Εισαγωγικές έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Γραμμικός προγραμματισμός,
 • Διατύπωση και μοντελοποίηση προβλημάτων,
 • Γεωμετρική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Η Μέθοδος simplex για προβλήματα μεγιστοποίησης
 • Ανάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία της λύσης
 • Η Μέθοδος simplex για προβλήματα ελαχιστοποίησης
 • Εφαρμογές - Ασκήσεις - Μελέτες Περίπτωσης
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός - Εφαρμογές του Ακέραιου Γραμμικού
  -Προγραμματισμού
 • Αριστοποίηση σε Δίκτυα
 • Το Πρόβλημα της Μεταφοράς
 • Βέλτιστη κάλυψη κόμβων Δικτύου
 • Μεγιστοποίηση Ροής σε Δίκτυα
 • Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής
 • Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ - Solver (MS EXCEL)

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.