Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Επισκευές- Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Επισκευές- Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επισκευές- Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

1.Βασικές αρχές αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού υφιστάμενης κατασκευής.

2.Σεισμική παθολογία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία.

3.Βλάβες και σοβαρότητα αυτών σε κατασκευές με διάφορες φορτίσεις.

4.Βλάβες σε ρηγματωμένες δοκούς.

5.Βλάβες σε ρηγματωμένα υποστυλώματα

6.Βλάβες σε ρηγματωμένες πλάκες

7.Βλάβες σε τοιχοποία

8.Μελέτη διεπιφάνειας παλιού-νέου στοιχείου και μεταβιβαζόμενα εντατικά μεγέθη

9.Τρόποι και μηχανισμοί μεταφοράς εντατικών μεγεθών μέσω της διεπιφάνειας.

10.Υλικά για επισκευές κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.

11.Τεχνικές και μέθοδοι επέμβασης σε διάφορα Δομικά Στοιχεία.

12.Υπολογισμοί και έλεγχοι επεμβάσεων σε διάφορα Δομικά Στοιχεία.

  1. Βασικές αρχές Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Επισκευές- Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.