Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εδικό Τεχνικό Σχέδιο | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα μπορούν:

  1. Να αναγνωρίζουν το σχεδιαστικό λεξιλόγιο στην αρχιτεκτονική κάτοψη, τομή και όψη, καθώς και σε απεικόνιση τρισδιάστατης εντύπωσης.

  2. Να διακρίνουν και προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία για τα ανθρωπομετρικά μεγέθη κατά τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων μιας κατοικίας.

  3. Να αιτιολογούν τους συμβολισμούς στα αρχιτεκτονικά – οικοδομικά σχέδια, στα πλαίσια των αναγκαίων απλουστεύσεων και παραδοχών στην κλίμακα 1:50.

  4. Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία απεικόνισης στοιχείων του τρισδιάστατου χώρου στο επίπεδο, συσχετίζοντας τις αρχές του Τεχνικού Σχεδίου με τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών – οικοδομικών σχεδιαστικών εφαρμογών.

  5. Να συνδυάζουν τις στοιχειώδεις γνώσεις κατασκευαστικής και λειτουργικής οργάνωσης μιας κατοικίας για τη σύνταξη των σχεδίων μιας αρχιτεκτονικής μελέτης.

  6. Να οργανώνουν σε επίπεδο προμελέτης τον εσωτερικό χώρο μιας κατοικίας, με τον απαραίτητο κινητό εξοπλισμό.

  7. Να συνθέτουν με πληρότητα τα σχέδια μιας αρχιτεκτονικής μελέτης -σε επίπεδο προμελέτης.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.