Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Εγκαταστάσεις Κτηρίων | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Γενικά για τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

 2. Βασικές Έννοιες

 3. Πρότυπα και Κανονισμοί

4.Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης κτιρίων)

 1. Εγκ/σεις πυρόσβεσης πυρανίχνευσης

 2. Εγκαταστάσεις θέρμανσης ,ψύξης

 3. Εγκ/σεις φυσικού αερίου

 4. Κανονισμοί απλοί βασικοί υπολογισμοί και σχέδια των εγκαταστάσεων.

 5. Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες για τις ΕΗΕ – Πρότυπο HD 384 – Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

 2. Αγωγοί & Καλώδια Χ.Τ.

 3. Υλικά ΕΗΕ

 4. Διατάξεις Προστασίας, Ελέγχου Κυκλώματα Φωτισμού (Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή) & Σχέδια (μονογραμμικό, πολυγραμμικό)

 5. Παροχές Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ηλεκτρικοί Πίνακες

 6. Έλεγχος ΕΗΕ σύμφωνα με το πρότυπο HD 384

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Εγκαταστάσεις Κτηρίων των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.