Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αρχιτεκτονική | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αρχιτεκτονική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αρχιτεκτονική | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

• Ανάλυση των αντικειμενικών, υποκειμενικών και συμβολικών αναγκών που καλείται να καλύψει ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Εισαγωγή στις έννοιες της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης και στις μεθόδους του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Εισαγωγή σε βασικές – για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό – έννοιες του ΓΟΚ.

• Σχεδιασμός κτιρίων και κτιριακών συνόλων σε συνάρτηση με τις κτιριολογικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές, κατασκευαστικές, κοινωνικοοικονομικές και μορφολογικές παραμέτρους που τον προσδιορίζουν.

• Περιβαλλοντικές παράμετροι του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (προσανατολισμός, αερισμός, θόρυβος, εξοικονόμηση ενέργειας, ένταξη του κτιρίου στο εδαφικό ανάγλυφο, στη μορφολογία του τόπου και στο μικροκλίμα της περιοχής κ.λπ.).

• Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ μελετητή – ιδιοκτήτη – κατασκευαστή κατά τη διαδικασία παραγωγής του κτιριακού έργου.

• Σχεδιασμός για άτομα μειωμένης κινητικότητας.

• Τυπολογία κτιρίων (όψη, κάτοψη) ανάλογα με τον τόπο, τα υλικά και την οικοδομική τεχνολογία, το κλίμα, τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, τη χρονική περίοδο, τη χρήση και τις λειτουργικές ανάγκες.

• Προδιαγραφές και διαδικασία σύνταξης μελέτης (προμελέτη και οριστική μελέτη).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αρχιτεκτονική των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.