Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσικοχημεία | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσικοχημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσικοχημεία | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΒΔ1 Χημική Θερμοδυναμική. ΕΒΔ2 Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. ΕΒΔ3 Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και ηλεκτρολυτικά. ΕΒΔ4 Καταστάσεις της ύλης, τάση ατμών, σημείο βρασμού των διαλυμάτων, ισορροπίες φάσεων, ελεύθερη ενέργεια. ΕΒΔ5 Προσθετικές ιδιότητες, ταπείνωση σημείου πήξεως, ανύψωση σημείου ζέσεως, οσμωτικά φαινόμενα. ΕΒΔ6 Υγρή κατάσταση. ΕΒΔ7 Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. ΕΒΔ8 Επιφανειακά φαινόμενα. ΕΒΔ9 Προσρόφηση. ΕΒΔ10 Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. ΕΒΔ11 Στερεά κατάσταση, κρυσταλλογραφία, κρυσταλλογραφικά συστήματα, κρυσταλλική συμμετρία και κρυσταλλικό πλέγμα. ΕΒΔ12 Μεταλλική κατάσταση. ΕΒΔ13 Ενόργανες φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης.

Εργαστηριακές ασκήσεις στην κινητική αντιδράσεων, τα ηλεκτρολυτικά και ρυθμιστικά διαλύματα, το pH, την ενεργότητα, την αγωγιμότητα, τα γαλβανικά στοιχεία, τη διάβρωση των μετάλλων και την προστασία τους, καθώς και ασκήσεις στις φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης.


*Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσικοχημεία των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.