Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσική ΙΙ | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙΙ | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Ηλεκτρικό πεδίο.

 2. Διηλεκτρικά, χωρητικότητα, πυκνωτές.

 3. Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση.

 4. Ηλεκτρικές πηγές, φόρτιση–εκφόρτιση πυκνωτή.

 5. Μαγνητικό πεδίο, νόμοι μαγνητισμού.

 6. Εναλλασσόμενο ρεύμα, βασικές έννοιες και νόμοι.

 7. Φυσική του ατόμου.

 8. Ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell.

 9. Κβαντική θεωρία του φωτός. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

 10. Δομή του ατόμου. Άτομο του Bohr.

 11. Βασική φασματοσκοπία. Ακτίνες Χ, ιδιότητες, παραγωγή.

 12. Φύση του πυρήνα. Βασικές αρχές σχέσης μάζας ενέργειας. Ενέργεια συνδέσεως.

 13. Φυσική ραδιενέργεια, νόμοι. Τεχνητή ραδιενέργεια, τρόποι ανίχνευσης, απαρίθμησης, εφαρμογές.

*Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική ΙΙ των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.