Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Στοιχεία Μηχανών & Μηχανολογικό Σχέδιο | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Στοιχεία Μηχανών & Μηχανολογικό Σχέδιο

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοιχεία Μηχανών & Μηχανολογικό Σχέδιο | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Θεωρία

1.Εισαγωγή-Γενικές Οδηγίες του Μαθήματος

2.Ανοχές – Συναρμογές

3.Υπολογισμός σε Αντοχή: Εφελκυσμός-Θλίψη

4.Υπολογισμός σε Αντοχή: Στρέψη – Κάμψη

5.Υπολογισμός σε Αντοχή: Λυγισμός – Σύνθετη καταπόνηση

6.Κοχλίες – Κοχλίοσυνδέσεις

7.Ελατήρια

8.Άξονες – Άτρακτοι

9.Στοιχεία σύνδεσης Ατράκτου πλήμνης

10.Έδρανα κύλισης – Έδρανα Ολίσθησης

Εργαστήριο

1.Εισαγωγή-Γενικές Οδηγίες του Μαθήματος

2.Σχεδίαση Όψεων

3.ΣχεδίασηΤομών

4.Κανόνες αναγραφής διαστάσεων

5.Αλληλοτομίες – Αναπτύγματα

6.Ανάγνωση Σχεδίου

7.Αρίθμηση Σχεδίων – Κατάλογος Τεμαχίων

8.Συναρμολογημένα Σχέδια


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Στοιχεία Μηχανών & Μηχανολογικό Σχέδιο των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.