Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Πληροφορική & Προγραμματισμός Η/Υ| Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πληροφορική & Προγραμματισμός Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πληροφορική & Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Εξέλιξη του περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη, Γλώσσες προγραμματισμού, Βασικά χαρακτηριστικά του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας με το χρήστη , Βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον.

 2. Βασικές αρχές του object oriented programming. Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές, Εντολές εξίσωσης και υπολογισμοί, Βασικοί μηχανισμοί, Text box, Command button.

 3. Συγκρίσεις και αποφάσεις, Τελεστές σύγκρισης, Λογικοί Τελεστές, Nested comparison statements, Scroll bars controls.

 4. Εισαγωγή στα Loops, Event driven, determinate, indeterminate, Nested loops, Variables Scope, Repetition statements, List box, Combo box.

 5. Πίνακες, Check box, Option button, Frame control.

 6. Επεξεργασία πινάκων, one and two dimensional arrays, Lists and Arrays, Multiple Lists.

 7. Αρχεία, Programmer-Defined Types, Direct Access Files and Object Classes.

 8. Πολλαπλές φόρμες και Γενικές δηλώσεις, Debugging loops.

 9. Functions, Subs and Modules. Procedure scope. Global declarations and the Code Module.

 10. Menus and mouse events. Transformation of a button’s application to a menu application.

 11. Βάσεις Δεδομένων, The Data Control, The object RecordSet, Navigation in a data base, Χρήση SQL queries.

 12. Χρήση της Visual Basic στη δημιουργία γραφικών.

 13. Εφαρμογές Web και Visual Basic.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πληροφορική & Προγραμματισμός Η/Υ των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.