Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μαθηματικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων μιας μεταβλητής.

 2. Εφαπτομένη συνάρτησης, ρυθμός μεταβολής.

 3. Παράγωγοι συναρτήσεων, ιδιότητες, παράγωγοι βασικών συναρτήσεων.

 4. Θεώρημα Rolle και μέσης τιμής.

 5. Τοπικά ακρότατα και μελέτη παραγωγίσιμων συναρτήσεων.

 6. Αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμός και υπολογισμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων.

 7. Ολοκλήρωση κατά παράγοντες.

 8. Υπολογισμός με μετασχηματισμό.

 9. Ορισμένο ολοκλήρωμα, ορισμός και γεωμετρική ερμηνεία.

 10. Θεμελιώδες θεώρημα ολοκληρωτικού λογισμού.

 11. Γενικευμένα ολοκληρώματα.

 12. Στοιχεία Οικονομικών Μαθηματικών.

 13. Οικονομικές συναρτήσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μιας μεταβλητής (αριστοποίηση κέρδους, παραγωγής, κόστους, αποθεμάτων).

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.