Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Περιγραφική Στατιστική, στατιστικός πληθυσμός–δείγμα, συλλογή και ταξινόμηση αριθμητικών δεδομένων.

 2. Ιστογράμματα και πολύγωνα συχνοτήτων.

 3. Μέτρα θέσης και διασποράς.

 4. Πιθανότητες: Πείραμα τύχης, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα, κλασικός–αξιωματικός ορισμός πιθανότητας, κανόνες υπολογισμού πιθανότητας.

 5. Ολική πιθανότητα, τύπος του Bayes.

 6. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή, διακύμανση.

 7. Κυριότερες διακριτές κατανομές.

 8. Κανονική κατανομή, χρήση της κανονικής κατανομής στην εκτίμηση λάθους.

 9. Στατιστική επαγωγή, δειγματοληψία.

 10. Διαστήματα εμπιστοσύνης για την μέση τιμή και την αναλογία.

 11. Έλεγχος υποθέσεων.

 12. Γραμμική παλινδρόμηση

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.