Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Γεν. Χημεία | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Γενική Χημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γεν. Χημεία | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΒΔ1 Περιοδικός πίνακας των στοιχείων, ατομική δομή, σύγχρονη ατομική θεωρία. Μόρια και χημικοί δεσμοί. ΕΒΔ2 Χημεία των διαλυμάτων. Διαλυτότητα. Παρασκευή διαλυμάτων, νόμοι αραίωσης. ΕΒΔ3 Ταχύτητα και μηχανισμός χημικής αντίδρασης. ΕΒΔ4 Θερμοχημεία. ΕΒΔ5 Βασικές αρχές χημικής ισορροπίας. Παράγοντες ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier–Van’t Hoff. ΕΒΔ6 Οξέα, βάσεις, άλατα. Θεωρίες οξέων και βάσεων. ΕΒΔ7 Εξουδετέρωση. Δείκτες. Ιοντική ισορροπία. Προσδιορισμός pH και pKa. ΕΒΔ8 Αριθμός οξείδωσης. Οξειδοαναγωγή, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. ΕΒΔ9 Κατάταξη οργανικών ενώσεων, ομόλογες σειρές. ΕΒΔ10 Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων (SN1, SN2, E1, E2). ΕΒΔ11 Άκυκλες και κυκλικές ενώσεις. ΕΒΔ12 Αρωματικές ενώσεις, αρωματικός χαρακτήρας, δομές συντονισμού. ΕΒΔ13 Επαγωγικό, συζυγιακό φαινόμενο. Υβριδισμός, sp, sp2, sp3 υβριδοποιημένα τροχιακά.

Ογκομετρική ανάλυση και οξειδοαναγωγικές ογκομετρήσεις. Χημική ανάλυση, ανιχνεύσεις και ταυτοποιήσεις υλικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Γεν. Χημεία των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.