Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

2.Μοντέλα Βάσης Δεδομένων.

3.Σχεσιακό Μοντέλο

4.Σχεδιασμός του σχεσιακού μοντέλου

5.Προηγμένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων

6.Προγραμματισμός Σχεσιακής Βάσης

7.Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων.

8.Προηγμένη SQL

9.Σχεδίαση βάσεων δεδομένων και συγχρονισμός

10.Διαχείριση Βάσης δεδομένων.

11.Βελτιστοποίηση Βάσεων

12.Διαχείριση και ασφάλεια

13.Κατανεμημένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.