Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ψηφιακές Επικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακές Επικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των μεθόδων διαμόρφωσης και ψηφιακής μετάδοσης σήματος.

Ο μαθηματικός φορμαλισμός της θεωρίας της πληροφορίας είναι η βάση της κατανόησης των διαμορφώσεων.

Γνώσεις του μετασχηματισμού Fourier, και των φασιθετών διευκολύνουν τον φοιτητή στην κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων.

Η ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία μέσω των αντίστοιχων διαμορφώσεων και μέσων μετάδοσης διευκολύνουν τον φοιτητή στην απόφαση για την χρησιμοποίηση του κατάλληλου μέσου και της κατάλληλης διαμόρφωσης κατά περίπτωση.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες Γενικευμένη άποψη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Χαρακτηριστικά μεγέθη μετάδοσης.

Βασικές γνώσεις μετασχηματισμού Fourier, σήματος και φασιθετών

Στοιχεία μετάδοσης, Κώδικες, Decibel, Συγχρονισμός, Διαχείριση σφαλμάτων, Συμπίεση

Στοιχεία θεωρίας της πληροφορίας και κωδικοποίησης (Bits, εντροπία, ρυθμός πληροφορίας, Θεωρήματα Shannon).

Ενσύρματα Μέσα μετάδοσης, Τηλεφωνικές γραμμές, Ομοαξονικά, Οπτικές Ίνες,

Ασύρματες επικοινωνίες, Κεραίες, Μικροκυματικές ζεύξεις, Δορυφορικές επικοινωνίες, Η/Μ Ακτινοβολία και Υγεία, Μετρήσεις Πεδίων,

Ασύρματη τηλεφωνία, GSM, DCS, GPRS, UMTS, DECT, TETRA

Ψηφιοποίηση αναλογικού σήματος (Δειγματοληψία, Κβαντοποίηση, Κωδικοποίηση).

Εύρος ζώνης και χωρητικότητα καναλιού. Είδη και μορφές σημάτων πληροφορίας.

Αναλογική διαμόρφωση ψηφιακού σήματος (ASK, FSK, PSK, QAM, TCM και DMT).

Η λειτουργία του modem (Φωνόσυχνο V90/92, ADSL,VDSL).

Βασικά στοιχεία ψηφιακής μετάδοσης.

Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων (PAM, PPM, PWM, PCM και δ).

Ψηφιακή μετάδοση ψηφιακών σημάτων (NRZ, RZ, Biphase, Κώδικες γραμμής).

Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και πολυπλεξίας (FDM, TDM και CDM).

Τεχνικές διαμόρφωσης διάχυτου φάσματος (spread spectrum).

Συστήματα ψηφιακής μετάδοσης σε υψηλές ταχύτητες (Ευρωπαϊκό σύστημα Ε1 και οι ανώτερες τάξεις ιεραρχίας, συστήματα PDH και SDH).

Ασύρματα δίκτυα Wi-Fi, Ψηφιακή μετάδοση υψηλών ταχυτήτων, PDH, SDH, SONET

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

DigiCom

 1. Eκπομπή και Λήψη Ψηφιακών Σημάτων

 2. ΑSK – FSK

 3. BPSK – DPSK

 4. QPSK – Ανίχνευση σήματος Φορέα με PLL

Opti Com

 1. Aκουστικός Ενισχυτής

 2. Οπτική Επικοινωνία και Εκπομπή Φωτός σε Οπτική Ίνα

 3. Ψηφιακή και Υπέρυθρη Επικοινωνία

ΑΜ /FΜ

 1. Aνίχνευση ΑΜ και Διαμόρφωση Πλάτους

 2. Διαμόρφωση Συχνότητας

 3. DSB και SSB

ΑDC/DAC

 1. Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό και αντίστροφα

 2. Δειγματοληψία Σήματος και Ανάκτηση

 3. PAC – PCM – δ διαμόρφωση

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ψηφιακές Επικοινωνίες των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.