Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τεχνολογίες Πολυμέσων & Γραφικά με Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογίες Πολυμέσων & Γραφικά με Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογίες Πολυμέσων & Γραφικά με Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός:

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών αρχών απεικόνισης δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών με Η/Υ, καθώς και των βασικών αρχών σύνθεσης εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνολογίες παροχής ψηφιακού πολυμεσικού (multimedia) περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, κίνηση, video).

Περιεχόμενο:

Κώδικες και μέθοδοι ψηφιοποίησης κειμένου, εικόνας, ήχου. Συστήματα και μοντέλα

καθορισμού χρωμάτων, έγχρωμο κείμενο και έγχρωμα γραφικά. Τυποποίηση αρχείων εικόνας, video, ήχου. Bit mapped και vectorized αρχεία εικόνας. Αλγόριθμοι dithering. Αnimation.

Μέθοδοι συμπίεσης. Συσκευές απεικόνισης, ψηφιοποίησης και αποθηκευτικά μέσα. Συστήματα Συντεταγμένων. Ο αλγόριθμος του Bresenhmam για τη σχεδίαση ευθυγράμμων τμημάτων.

Δισδιάστατες και Τρισδιάστατες Γεωμετρικές Μορφές. Μέθοδοι εξομάλυνσης. Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί σχημάτων. Γραμμικά, μη γραμμικά και τυχαία Fractals. Απεικόνιση υφής (texture mapping), μοντέλα φωτισμού και μέθοδοι σκίασης και χαρακτηριστικά τρισδιάστατης σκηνής (rendering). Σύνθεση και συγχρονισμός πολυμεσικής παρουσίασης, γλώσσα προγραμματισμού SMIL. Στοιχεία σύνθεσης Εικονικής Πραγματικότητας και γλώσσα προγραμματισμoύ VRML. Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών. Ηλεκτρονική μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων και τεχνολογίες streaming.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνολογίες Πολυμέσων & Γραφικά με Η/Υ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.