Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τεχνολογίες Ευρυζωνικών ΔικτύωνΙ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Σκοπός:

Το μάθημα των Τεχνολογιών Ευρυζωνικών Δικτύων στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων ευρείας ζώνης. Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά θέματα τεχνολογιών διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων πάνω από δίκτυα ευρείας ζώνης, τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων, τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας με χρήση πακέτων, καθώς και θέματα υπηρεσιών με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά στο ρυθμό μετάδοσης και την εξασφάλιση ποιότητας, όπως η μετάδοση ροών πολυμέσων.

Περιεχόμενο

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές ευρυζωνικών δικτύων, αρχίζοντας από τις βασικές αρχές δικτύων μεταγωγής πακέτου, πάνω στις οποίες βασίζονται όλα τα μοντέρνα ευρυζωνικά δίκτυα, καλύπτοντας τόσο τεχνολογίες πρόσβασης, όσο και δικτύων κορμού.

Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω:

•Μεταγωγή κυκλώματος, μεταγωγή πακέτου, αναμετάδοση πλαισίου (Frame Relay), οπτική μεταγωγή. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH/SONET).

•Αρχιτεκτονικές Δικτύων B-ISDN και xDSL

•Δίκτυα βασισμένα στον Ασύγχρονο Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ).

•Αρχιτεκτονικές μεταγωγέων πακέτου.

•Eπισκόπηση τεχνολογιών δικτύων για υπηρεσίες πολυμέσων.

•Διαχείριση πόρων, μορφοποίησης κίνησης, προτεραιοτήτων.

•Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά Ι των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.