Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

•Βασικές οικολογικές έννοιες.

•Η επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.

•Το περιβάλλον σε αστική περιοχή.

•Ρύπανση ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας, εδάφους.

•Τεχνολογία ελέγχου ρύπανσης.

•Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και φυσικά διαθέσιμα.

•Μέτρα προστασίας για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ασκήσεις:

•Εισαγωγή – Ανάλυση στόχων και διαδικασιών εργαστηρίου.

•Μετεωρολογικός σταθμός.

•Βασικές λειτουργίες υπολογιστικών φύλλων – Εισαγωγή απλών τύπων – Συναρτήσεις.

•Βιοκλιματικοί δείκτες.

•Παρουσίαση εργασιών σπουδαστών.

•Εκπαιδευτική εκδρομή.

•Καταγραφικό σωματιδιακής ρύπανσης Aerocet 531.

•Περιβαλλοντικοί δείκτες.

•Πρότυπος δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PSI).

•Δείκτης ποιότητας αέρα (AQI).

•Ευρωπαϊκός τοπικός δείκτης ρύπανσης (ERPI).

•Παρουσίαση εργασιών.

•Αξιολόγηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Περιβάλλοντος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.