Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Σ.Α.Ε | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σ.Α.Ε

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σ.Α.Ε | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνονται οι 52 ώρες του θεωρητικού μαθήματος που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

Θεωρητικό Τμήμα

•Εισαγωγή στα Σ.Α.Ε.

•Μαθηματικές Έννοιες: Τα βασικά σήματα.

•Μετασχηματισμός Laplace.

•Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace.

•Εφαρμογές μετασχηματισμού Laplace.

•Περιγραφή Συστημάτων: Είδη μαθηματικών μοντέλων.

•Ολοκληρoδιαφορικές εξισώσεις, συνάρτηση μεταφοράς, κρουστική απόκριση.

•Μετάβαση από περιγραφή σε περιγραφή.

•Διαγράμματα βαθμίδων.

•Παραδείγματα Σ.Α.Ε.

•Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο του Χρόνου: Αναλυτική έκφραση της χρονικής απόκρισης συστημάτων.

•Συστήματα πρώτης και δεύτερης τάξης.

•Σύγκριση συμπεριφοράς ανοικτών και κλειστών συστημάτων.

•Σφάλματα συστημάτων στη μόνιμη κατάσταση.

•Γεωμετρικός Τόπος των Ριζών.

•Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας: Αρμονική απόκριση.

•Συσχέτιση αρμονικής και χρονικής απόκρισης.

•Διαγράμματα Bode.

•Διαγράμματα Nyquist.

•Ευστάθεια: Ορισμός ευστάθειας Φραγμένης-Εισόδου Φραγμένης-Εξόδου (ΦΕΦΕ).

•Κριτήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ.

•Αλγεβρικά κριτήρια ευστάθειας ΦΕΦΕ (Routh, Hurwitz, συνεχών κλασμάτων), το κριτήριο Nyquist.

•Περιγραφή Συστημάτων: Εξισώσεις κατάστασης, μετάβαση από περιγραφή σε περιγραφή, ισοδυναμία περιγραφών.

•Περιγραφή εξαρτημάτων και διατάξεων συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

•Περιγραφή πρακτικών Σ.Α.Ε.

•Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο των Καταστάσεων: Λύση των εξισώσεων κατάστασης.

•Παρατηρησιμότητα και ελεγξιμότητα.

•Κλασικές Μέθοδοι Σχεδίασης Σ.Α.Ε.: Γενικά, προδιαγραφές.

•Σχεδίαση με ενισχυτές και με PID.

•Σχεδίαση με δίκτυα προήγησης φάσης, καθυστέρησης φάσης και καθυστέρησης-προήγησης φάσης.

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LABVIEW ΜΕΡΟΣ Α

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LABVIEW ΜΕΡΟΣ Β

•ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Σ.Α.Ε ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT

•ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PLC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LADSIM

•ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PLC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGIXPRO

•ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB

•ΕΛΕΓΚΤΕΣ PID

•ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ BODE

•INVERTED PENDULUΜ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σ.Α.Ε των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.