Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σύγχρονη Σχεδίαση| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σύγχρονη Σχεδίαση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύγχρονη Σχεδίαση | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός :

Η εισαγωγή και η κατανόηση της πορείας απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων σε μορφή τέτοια που να επιτρέπει την σαφή κατασκευή μηχανολογικών εξαρτημάτων. Η εκμάθηση βασικών συμβόλων και η σωστή συνδεσμολογία ηλεκτρονικών αναλογικών και ψηφιακών εξαρτημάτων, λογικών διαγραμμάτων ροής κλπ. Η γνωριμία, κατανόηση και χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD διανυσματικού τύπου. Το πρόγραμμα EAGLE . Η παρουσίαση εκτυπωμένων εργασιών μέσα από το περιβάλλον του σχεδιαστικού πακέτου σε μεγάλο format (Α3).

Περιγραφή:

Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου, Αρχές Ηλεκτρονικού σχεδίου, Σχεδίαση Καλωδιώσεως

Δικτύων, Χωροταξική ανάλυση, Αρχές σχεδιασμού σχηματικών κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση, Διδαχή vector σχεδίασης με χρήση CAD προγραμμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σύγχρονη Σχεδίαση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.