Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Σήματα & Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σήματα & Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα & Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνονται οι 52 ώρες του θεωρητικού μαθήματος που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

Θεωρητικό Τμήμα

•Κατηγορίες σημάτων.

•Βασικά στοιχεία συστήματος DSP.

•Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό.

•Θεώρημα δειγματοληψίας.

•Σήματα διακριτού χρόνου (Είδη, ταξινόμηση).

•Συστήματα διακριτού χρόνου (Είδη, διαγράμματα, ταξινόμηση).

•Συνέλιξη (Convolution). Ιδιότητες.

•Ανάλυση συστημάτων LTI.

•Συστήματα περιγραφόμενα με εξισώσεις διαφορών.

•Συσχέτιση (Cross correlation, auto correlation).

•Συστήματα FIR και IIR.

•Μετ/σμός Ζ. Εφαρμογές στη λύση εξισώσεων διαφορών.

•Ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων.

•DTFT.

•Μετασχηματισμοί DFT, FFT.

•Πραγματοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου.

•Σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων.

•Φασματική ανάλυση.

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•Introduction to MATLAB®(4 ώρες)

•Signals

•System

•Time Domain System Analysis

•Fourier Series

•Fourier Transform

•Fourier Analysis of Discrete-Time Signals

•Frequency Response

•The Laplace Transform

•z-Transform

•Transfer Function


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα & Συστήματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.