Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Ρομποτική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ρομποτική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ρομποτική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές αρχές της επιστήμης της ρομποτικής η οποία είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη, σύγχρονη και “πολυσυλλεκτική” επιστήμη με σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Έμφαση δίδεται στην περιγραφή και ανάλυση των βιομηχανικών ρομπότ, τα οποία αποτελούν ένα βασικό εργαλείο σε όλες τις σύγχρονες μονάδες βιομηχανικής παραγωγής.

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην ρομποτική. Δομή και λειτουργία των βασικών μονάδων ενός βιομηχανικού ρομπότ. Εφαρμογές της ρομποτικής στην βιομηχανία και αλλού. Κινηματική και Δυναμική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων. Σχεδιασμός Τροχιάς. Έλεγχος των ρομπότ. Ευφυή ρομπότ. Αισθητήρια συστήματα στην ρομποτική. Μηχανική όραση και ρομποτική. Γλώσσες προγραμματισμού των ρομπότ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

SCARA I και ΙΙ

VISION I Και ΙΙ

Προσομοίωση

ΜΑ2000


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ρομποτική των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.