Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμό Πυρήνα Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός:

Η διερεύνηση της λογισμικής διεπαφής των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Εξετάζονται διάφορα συστήματα αρχείων σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση αποθηκευτικών χώρων των περιφερειακών μονάδων μόνιμης μνημόνευσης καθώς και μέθοδοι εξασφάλισης μέγιστης διαθεσιμότητας, αποκλειστικότητας και απορρήτου

Περιεχόμενο:

Βασικές Δομές ΛΣ, Ορισμός περιφερειακών συσκευών, βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης, οδηγοί συσκευών, συστήματα αρχείων, διεπαφή χρήστη, ασφάλεια και προστασία, απόδοση συστήματος Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης, οδηγοί συσκευών, συστήματα αρχείων, διεπαφή χρήστη, απόδοση συστήματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Πυρήνα Συστημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.