Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Παράλληλη Επεξεργασία | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Παράλληλη Επεξεργασία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Παράλληλη Επεξεργασία | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

1)Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία.

2)Αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας.

3)Αρχές παράλληλου προγραμματισμού.

4)Παράλληλο Υλικό και Λογισμικό

5)Μέθοδοι, τεχνικές και δίκτυα διασύνδεσης.

6)Προγραμματιστικά μοντέλα και εργαλεία.

7)Σχεδιασμός και υλοποίηση παράλληλων προγραμμάτων. Συγχρονισμός.

8)Μελέτη, ανάλυση και πρόβλεψη επίδοσης. Συγχρονισμός.

9)Ανάπτυξη εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας με χρήση MPI,

10)Aνάπτυξη εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας με χρήση OpenMP,

11)Προηγμένος προγραμματισμός με OpenMp

12)Aνάπτυξη εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας με χρήση CUDA

13)Προβλήματα παράλληλης επεξεργασίας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Παράλληλη Επεξεργασία Ι των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.