Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Μεθοδολογία προβλέψεων. Υποδείγματα Arma, Arima, Arimax, Kalman, πλαίσιο Box-Jenkins. Υποδείγματα νευρωνικών δικτύων. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών υποδειγμάτων πρόβλεψης. Εισαγωγικές έννοιες, πρότυπα, προσομοίωση, έννοια στοχαστικότητας στις προσομοιώσεις, προτυποποίηση και προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων. Μοντέλα διασποράς αερίων ρύπων από γραμμικές, επιφανειακές και σημειακές πηγές. Προσέγγιση Lagrange. Α

ναλυτικές και αριθμητικές λύσεις. Μοντέλα κυψελίδων.

Προσομοιώσεις για επιλεγμένες περιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Εφαρμογές. Μεταφορά και διασπορά μεγάλης απόστασης.

Μαθηματικά πρότυπα βελτιστοποίησης. Μη γραμμική βελτιστοποίηση. Κοίλα σύνολα και συναρτήσεις. Θεωρήματα μαθηματικής βελτιστοποίησης.

Προβλήματα βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς.

Μέθοδοι βελτιστοποίησης με περιορισμούς.

Παραδείγματα εφαρμογών σε περιβαλλοντικά προβλήματα και τα αίτια τους (ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, ρύπανση εδάφους, στερεά απόβλητα, ηχορύπανση, ακτινοβολίες).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.