Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μικροηλεκτρονική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μικροηλεκτρονική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μικροηλεκτρονική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τεχνογνωσία για την ανάλυση,

σχεδίαση και κατασκευή βασικών στοιχείων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μικροηλεκτρονικής.

Περιεχόμενο:

Διαφορικοί Ενισχυτές, Τελεστικοί Ενισχυτές.

Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ανάπτυξη κρυστάλλων, κατασκευή δισκιδίων, επιταξία, οξείδωση, διάχυση, εμφύτευση, μικρολιθογραφία). Σχεδίαση VLSI, FPGA.

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Κατασκευή, Σχεδίαση και Εφαρμογές). Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (NMOS ,PMOS) και διπολικά. Transistor Υψηλών Ταχυτήτων.

Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Αναλογικά Μοντέλα MOSFET. Bipolar, MOS, CMOS, BiCMOS, ECL Κυκλώματα. -Δυναμική, CCDs.

Μοντέλα Στοιχείων Στερεάς Κατάστασης και Παράμετροι Προσομοίωσης με το πρόγραμμα SPICE.

Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής

•Ο σκοπός του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής είναι Ο φοιτητής:

να γνωρίσει την λειτουργία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

•Να εξοικειωθεί με αυτά μέσα από την χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές

•Να κατανοήσει την εφαρμογή τους στους τομείς της σημερινής σύγχρονης βιομηχανίας της μικροηλεκτρονικής


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μικροηλεκτρονική των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.