Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Λογικά Κυκλώματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Λογικά Κυκλώματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογικά Κυκλώματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνουν τις 39 ώρες του θεωρητικού μαθήματος

Θεωρητικό Τμήμα

•Βασικά αριθμητικά συστήματα- Προσημασμένοι και μη προσημασμένοι αριθμοί Πράξεις με αυτούς και μετατροπές σε διαφορετική βάση (5)

•Κώδικες - BCD, Gray, Αiken, κλπ (2)

•ΙΕΕΕ αναπαράσταση (1)

•Βασικές Λογικές πύλες και πίνακας αλήθειας. (2)

•Boolean άλγεβρα – Θεωρήματα, ΕΛΒΟ, ΜΕΒΟ και κυκλώματα υλοποίησης Απλοποίηση με μηδενκά(6)

•De Morgan’s θεωρήματα - NAND και NOR πύλες. (1)

•Χάρτης Karnaugh πολλαπλών μεταβλητών (3)

•Πολυπλέκτες Κωδικοποιητές. (3)

•Βασικά Flip-Flops (2)

•Το J-K Flip-Flop (1)

•Πολυδονητές (2)

•Απαριθμητές (2)

•Σύγχρονοι απαριθμητές και βασικές μηχανές καταστάσεων. (6)

•Χρήση μνημών – PLA , PROM, PAL, RAM, ROM, PROM και εφαρμογές (3)

Εργαστηριακό Τμήμα

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

•Λογικές Πύλες

•ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE - ΧΑΡΤΗΣ KARNAUGH - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ME NAND ΚΑΙ NOR

•ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ - BCD TO 7 SEGMENT (Αποκωδικοποίηση BCD σε ενδείκτη επτά τμημάτων)

•ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ - ΑΦΑΙΡΕΤΕΣ

•FLIP-FLOP

•ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΟΛΙΣΘΗΤΕΣ

•ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ - ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ

•ΜΕΤΡΗΤΕΣ Ι Ασύγχρονοι δυαδικοί μετρητές. Σχεδίαση σύγχρονων μετρητών

•ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΙΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 74193

(Αύξων μετρητής, Φθίνων μετρητής, Μετρητής μεταβλητού modulo)

•Προγραμματισμός των PLA, PLA, PROM

•A/D-D/A

•ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με Λογισμικό ALTERA (4 ώρες)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Λογικά Κυκλώματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.