Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Λειτουργικά Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λειτουργικά Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός

Εισαγωγή στις βασικές αρχές και μηχανισμούς λειτουργίας και συντονισμού του Η/Υ με τα βασικότερα προγράμματα υποδομής τόσο από πλευράς χρήστη (εκμετάλλευση) όσο και από πλευράς συστήματος (υλοποίηση). Το Λειτουργικό σύστημα ορίζει τη λογισμική διεπαφή του υλικού με την αρχιτεκτονική του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Ταυτόχρονα το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος, υλικού ή/και λογισμικού χαρακτήρα, μεταξύ των χρηστών, των προγραμμάτων τους και του συστήματος. Αναλύεται χρονικά η διαχείριση της/των ΚΜΕ και της Κεντρικής Μνήμης, επίσης αναλύονται μηχανισμοί διευρυμένης μνήμης, όπως η εικονική μνήμη, συμπεριλαμβανομένης και της κρυφής μνήμης. Αναλύονται, η συντονισμένη χρονοδρομολόγηση διεργασιών και οι στρατηγικές εκμετάλλευσης της διαθεσιμότητας των βασικότερων πόρων (όπως χρόνος και μνήμη) ώστε να αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις αδιεξόδων

Περιεχόμενο:

Ιστορικά Στοιχεία, Αρχές Σχεδίασης, Διεπαφή Χρήστη, Δομές ΛΣ, Υλοποίηση ΛΣ, Διεργασίες - Νήματα, Συντονισμός, Παράλληλη και Ψευτοπαράλληλη εκτέλεση, Διαχείριση πόρων, Οργάνωση πραγματικής μνήμης, Διαχείριση πραγματικής μνήμης, Εικονική μνήμη και η διαχείρισή της, Χρονοδρομολόγηση διεργασιών, Αδιέξοδα


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Λειτουργικά Συστήματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.